Uw mammografie: Onze kwaliteit!
Al onze trainingen worden gegeven op locatie, dit kan zijn in ziekenhuizen, bij screenings-organisaties en/of HBO-instellingen. Bij de theoretische cursus wordt gebruik gemaakt, van een presentatieruimte voorzien van een beamer en projectie scherm. De hands-on sessies vinden plaats in een mammografiekamer op de desbetreffende locatie.
We hebben goede ervaringen met combinaties van beide typen training op één dag.

Voordelen van deze incompany training mammografie zijn:
 • Meerdere werknemers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Uniformiteit en kwaliteit binnen een team verbeteren
 • Het leren van elkaar tijdens de training
 • Geen reistijd/reiskosten voor uw medewerkers                    
 • Financieel aantrekkelijk

U bepaalt zelf in overleg met MT&C het pakket van uw trainingswensen, eisen en mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat het programma optimaal aansluit bij uw organisatie. Tijdstippen waarop de trainingen gegeven worden zijn in overleg, dit houdt in dat er ook buiten reguliere werktijden trainingen gegeven kunnen worden. De continuïteit van de patiëntenzorg kan hierdoor gewaarborgd blijven.

Klik in de onderste navigatiebalk voor het trainingsaanbod.

 

 

 

 

 

Basismodule

In deze module  staan de theoretische achtergrond kennis  van een mammogram en de toepassing daarvan in de praktijk  centraal.

Doel: basis inzicht en uniformiteit binnen een team bereiken.

 • Theorie insteltechniek
  Aan de hand van een PowerPoint ® presentatie worden zowel de opnamen van de basis insteltechniek als  de opnamen van de additionele technieken op chronologische wijze inzichtelijk gemaakt. Alle elementen worden stap voor stap aangegeven
 • Anatomie van de mamma (PowerPoint ® presentatie)
 • Hands-on  (praktijktraining)
  Een praktijktraining op een mammografie-apparaat waarbij, in een kleine groep,  de praktische vaardigheden op een rustige en adequate wijze worden aangeleerd.
 • Interactieve fotobespreking
  Met behulp van een aantal casussen (plenair gepresenteerd) wordt de insteltechniek in al zijn deelaspecten besproken. De ervaring heeft geleerd dat deze interactieve vorm van instructie enorm bijdraagt aan verdieping van het inzicht
  .

  Voor deze module geldt een maximaal aantal deelnemers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced vervolg op de basismodule

In deze module wordt dieper ingegaan op de achtergronden van mammografie. Ook komen de additionele opnamen ruim aan bod en vindt er een (interactieve) bespreking van mamma casuïstiek plaats.

Doel: vergroten van  inzicht  in eigen functioneren

 • Theorie insteltechniek
  Een verdieping en verbreding van de algemene kennis en vaardigheden. Additionele technieken en casuïstiek komen hierin ook aan bod (Powerpoint®  presentatie)

 • Pathologie van de mamma (PowerPoint ® presentatie)
 • Fotobespreking
  Bespreking van portfolio van de cursisten.  Dit levert  inzicht op in eigen functioneren (zelfreflectie) en geeft vervolgens de mogelijkheid  tot het kunnen verbeteren van foutieve opnamen, dit leidt tot verhoging van het niveau.
 • Hands-on (praktijktraining)
  Aandachtspunten voortvloeiend uit de fotobespreking kunnen direct  in praktijk worden geoefend.
  Ook de additionele technieken worden gedemonstreerd en geoefend

  Voor deze module geldt een maximaal aantal deelnemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructie

Een intensieve training om binnen  een mammografie-team enkele laboranten, als een “expert” of specialist, op te leiden tot instructielaborante-  of een  praktijkbegeleider mammografie. 

Specifiek wordt aandacht gegeven aan het inzicht verstrekken in de achtergronden van de insteltechniek mammografie, het belang van compressie, het belang van correcte bejegening van een patiënt, en verder nog een  breed scala aan vakgebonden onderwerpen. Aangeleerd worden ook de instructie-skills, het beheersen van instelcriteria en het kunnen maken van een goed/fout analyse.   De aandacht  wordt ook gefocust op het inzicht in andermans handelen; zowel gericht op het correct vervaardigen van het mammogram als op het benoemen en het beoordelen van het resultaat achteraf.

Voorwaarde is dat de beoordelaar/begeleider zelf de insteltechniek tot in details beheerst alvorens zij start met het beoordelen van anderen.

Doel: kwaliteitsborging door enkele “expertlaboranten”  van een mammografie-team  meer verantwoordelijk te maken voor het bewaken  van   een uniform en  kwalitatief goed resultaat van de gehele groep

Duur: na aanvraag, het betreft maatwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Train de trainer

Deze training is bedoeld om de instructielaborante of praktijkbegeleider mammografie met regelmaat  te blijven scholen, ontwikkelen en coachen. Het vergroten van het inzicht in de reeds aanwezige kennis en verder het in zicht verhogen  in de vele  onderwerpen op mammografie gebied staan centraal. Daarnaast is er veel  aandacht voor het bereiken van uniformiteit in inzicht en handelen binnen één team.

Doel: de deskundigheid binnen de eigen organisatie benutten  en verder  laten ontwikkelen  d.m.v. supervisie en scholing van de “expertlaborante”/specialist  mammografie.

Duur: na aanvraag, het betreft maatwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

Op-Maat

Uiteraard is maatwerk mogelijk
Op verzoek worden specifieke onderwerpen behandeld en/of besproken, bijvoorbeeld n.a.v. een  eerdere training, symposium of andere scholing. Ook een opfriscursus behoort tot de mogelijkheden.  Dit kan zowel een theoretische als praktische grondslag hebben.

Wij stellen graag met u een programma samen dat volledig aansluit bij uw eisen en wensen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.


Wij zetten graag voor u de puntjes op de i

 

 

 

 

 

 

 
Home Wie zijn wij Trainingen Consultancy Contact
Basismodule Advanced Instructie MBB'er Train de trainer Op-Maat Referenties        

 

Mammography Training & Consultancy